Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą strony internetowej oraz poszczególnych jej funkcjonalności.

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ad Libertatem Sp. z o.o, która ma siedzibę w Warszawie, ul. Solec 81b/73a.

Kontakt z nami
Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, napisz do nas mail na adres info@pokoj.waw.pl lub prześlij list na adres „Ad Libertatem Sp. z o.o.”, ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas przesyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę
  na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzając naszą stronę, w tym o jego
  ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia Twojej komunikacji z nami
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji z nami

* Czym są pliki cookies?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych
  samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów
  komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.

I tak:

 • dane związane z odpowiedzią na wiadomość przesłaną do nas przez formularz kontaktowy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – przesłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy traktujemy jako wyraźne działanie potwierdzające chęć przetwarzania Twoich danych w ww. celu;
 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od ich zebrania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom – firmom świadczącym dla nas usługi informatyczne i zapewniają nam oprogramowanie do prowadzenia serwisu.

Przekazujemy naszym partnerom tylko te dane, które są niezbędne. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam, gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, ale Spółka cały czas posiada Twoje dane.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

a) Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@pokoj.waw.pl.

d) Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

e) Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie zgody zbieramy?

Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres biuro@pokoj.waw.pl lub listownie na Ad Libertatem Sp. z o.o.”, ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b. Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d. Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania
osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@pokoj.waw.pl lub pisząc na adres Ad Libertatem Sp. z o.o.”, ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do
organu nadzoru.

Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@pokoj.waw.pl lub pisząc na adres Ad Libertatem Sp. z o.o.”, ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dobrego Najmu © 2024 | Wdrożone przez WBIZNES.