wynajem okazjonalny co to

Czym jest wynajem okazjonalny? Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego?

Czy właściciel mieszkania powinien decydować się na najem okazjonalny? Co w sytuacji gdy pojawią się problemy? Gdzie zgłosić nieuczciwych najemców? Przeczytaj poradnik i dowiedz się, czym jest wynajem okazjonalny i jak powinna wyglądać umowa.

Spis treści

Czym jest wynajem okazjonalny?

Najem okazjonalny to forma najmu nieruchomości, która ma charakter jednorazowy i krótkoterminowy. Może obejmować wynajem mieszkania na kilka dni lub tygodni, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu lub konferencji. 

Nie ma konieczności podpisywania długoterminowej umowy najmu ani zobowiązania do regularnych płatności. 

Najem okazjonalny jest popularną opcją dla osób, które potrzebują tymczasowego zakwaterowania lub chcą zarobić dodatkowe pieniądze, wynajmując swoją własną nieruchomość na krótki okres.

Która ustawa reguluje najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to specyficzna forma najmu nieruchomości, której uregulowania prawne znajdują się w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy, umową najmu okazjonalnego jest dokument potwierdzający najem nieruchomości na określony czas (nie dłużej niż 10 lat), której właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

wynajem okazjonalny co to

Kto może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu jest zasadniczo dostępna dla każdego właściciela nieruchomości, który chce wynająć ją innym. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju najem dotyczy wyłącznie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najemcy i nigdy nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowym ograniczeniem jest również maksymalny czas trwania umowy, który nie może przekraczać 10 lat.

W praktyce najem okazjonalny jest uważany za dobrą opcję dla osób obawiających się potencjalnych problemów z najemcami, którzy mogliby naruszać postanowienia umowy. 

Tego rodzaju najem umożliwia szybsze usunięcie kłopotliwych lokatorów niż w przypadku zwykłego najmu regulowanego przez Kodeks cywilny.

Jak wygląda umowa o najem okazjonalny i co powinno się w niej znaleźć?

Podstawowa umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać:

 1. Oznaczenie stron umowy – wynajmującego oraz najemcę
 2. Wskazanie okresu trwania najmu
 3. Określenie czynszu najmu, terminu i sposobu jego płatności
 4. Podpisy stron

Oprócz powyższych elementów, wynajmujący oraz najemca mogą określić w omawianej umowie także inne dodatkowe elementy, takie jak:

 1. Możliwość przedterminowego wypowiedzenia najmu
 2. Kary umowne za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron
 3. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wynajmowanej nieruchomości
 4. Dodatkowe obowiązki wynajmującego

Najem okazjonalny – Czym charakteryzuje się umowa?

Zgłoszenie najmu okazjonalnego, rozpoczęcie najmu jak i podpisanie umowy może być dla właściciela nie lada wyzwaniem. Dlatego poniżej w skrócie przedstawiamy to, co powinno znaleźć się w takiej umowie:

 • Oświadczenie najemcy, przyjęte w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu.
 • Najemca wskazuje również inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
 • Dodatkowo, oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalizacji wskazanej w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Czy wynajem okazjonalny się opłaca?

Wynajem okazjonalny może być opłacalny dla wielu najmujących, zwłaszcza jeśli mają tylko krótkoterminowe potrzeby. Jest to dobry wybór dla tych, którzy nie chcą inwestować w zakup nieruchomości lub dla tych, którzy często podróżują i potrzebują tymczasowego miejsca do zamieszkania. 

Wynajem okazjonalny pozwala uniknąć kosztów utrzymania i konserwacji nieruchomości, ponieważ wszelkie naprawy są zazwyczaj zobowiązaniem właściciela. Jednak dla osób szukających długoterminowej stabilności finansowej, inwestycja we własną nieruchomość może być bardziej opłacalna na dłuższą metę. 

A co z właścicielami nieruchomości? Czy im również się to opłaca?

To zależy. Jeśli chcesz szybko i często “obracać” nieruchomością to tak. Jeśli jednak szukasz sposobów na zwiększenie zysku z takiej inwestycji, to więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym wideo:

Kto ponosi koszty umowy najmu okazjonalnego?

W przypadku umowy najmu okazjonalnego, koszty ponosi najemca. To oznacza, że to on jest odpowiedzialny za opłacanie czynszu oraz dodatkowych kosztów związanych z wynajmem, takich jak media czy opłaty za utrzymanie nieruchomości. 

Ponoszenie tych kosztów zależy od warunków umowy zawartej między najemcą a wynajmującym, dlatego warto dokładnie zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy. Najemca powinien również pamiętać o terminowych płatnościach, aby uniknąć kar czy sporów z wynajmującym.

Ile kosztuje podpisanie umowy w przypadku najmu okazjonalnego?

Kwestią warte uwagi jest opłata za umowę najmu okazjonalnego sporządzaną przez notariusza. Warto jednak zaznaczyć, że koszt ten dotyczy tylko pierwszego załącznika do umowy, a nie samej umowy, która zazwyczaj jest sporządzana przez wynajmującego w formie pisemnej. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 19a ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, wynagrodzenie za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie może przekraczać jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – kiedy egzekucja i eksmisja są możliwe?

Najem okazjonalny może zostać rozwiązany, jeśli oczywiście taka możliwość jest przewidziana w treści samej umowy. Należy jednak pamiętać, że sama wzmianka o prawie do wcześniejszego wypowiedzenia nie będzie skuteczna, jeśli strony nie określą szczegółowych okoliczności, które uprawniają do wcześniejszego zakończenia umowy.

Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, jednak nie później niż na miesiąc przed końcem miesiąca kalendarzowego. Może to uczynić, jeśli najemca spełnia jedno z poniższych warunków:

 1. Mimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje swoje obowiązki, powodując szkody lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytku przez mieszkańców. Może również postępować rażąco lub uporczywie naruszać porządek domowy, utrudniając innym lokatorom korzystanie z innych lokali.
 2. Zwleka z opłatą czynszu lub innych kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania, lub zaległości dotyczą co najmniej trzech okresów płatności, mimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do uregulowania zaległości.
 3. Wynajmujący udostępnił, podnajął lub oddał bezpłatnie lokal, lub jego część do użytkowania bez pisemnej zgody właściciela.

Z kolei najem okazjonalny może zostać wypowiedziany przez najemcę z dojściem do własności w następujących przypadkach:

 1. Wady lokalu uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia najemcy, lub jego domowników. Wymaga to uprzedniego pisemnego wezwania wynajmującego i wyznaczenia mu co najmniej 30-dniowego terminu na usunięcie wad lub zaprzestanie uniemożliwiania korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli upłynie ten termin bez skutku, najemca może wypowiedzieć umowę.
 2. Wynajmujący uniemożliwia najemcy korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku również wymagane jest uprzednie pisemne wezwanie wynajmującego i wyznaczenie mu co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie takiego działania. Jeśli ten termin upłynie bez skutku, najemca ma prawo wypowiedzieć umowę.

Najemca ma również prawo wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn związanych ze zmianą swojej sytuacji życiowej.

Wynajem okazjonalny – Podsumowanie

Najem okazjonalny to rozwiązanie, które służy zabezpieczeniu interesów właściciela nieruchomości i wynajmującego. Tego typu dokument różni się od zwykłej umowy najmu, a wszelkie szczegóły powinny być dobrze opisane w załączniku do umowy najmu okazjonalnego. Chcesz zacząć wynajmować mieszkania? Kliknij i zarezerwuj swoje miejsce na spotkanie, gdzie dowiesz się  jak w czasie kryzysu inwestować w najem, osiągając 2x wyższą rentowność https://www.dobregonajmu.pl/webinar/

błędy początkującego inwestora

Pobierz ebooka, uniknij błędów!

Może to też Cię zainteresuje

Przeczytaj nasze najnowsze wpisy blogowe poświęcone sztuce skutecznego zarabiania na wynajmie w Warszawie!
Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych

Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku?

Każdy inwestor powinien myśleć o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Gdzie więc szukać alternatywy dla ulokowania kapitału? Dobrym pomysłem będą m.in. nieruchomości a przede wszystkim tzw. gotowce inwestycyjne. W 2024 roku ten trend zyskał jeszcze większą dynamikę, zwłaszcza w kontekście rosnących cen nieruchomości i zapotrzebowania na wynajem. Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Czytaj więcej »
jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny

Jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny?

Niestety, nie każdy inwestor posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i czas, aby aktywnie i z sukcesami wynajdować okazje na rynku nieruchomości oraz skutecznie w nie inwestować. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwość lokowania kapitału w tzw. gotowcach inwestycyjnych oraz korzystanie z pomocy firm zajmujących się zarządzaniem wynajmem.
Jesteś jedną z takich osób? Sprawdź, jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny, który przyniesie Ci wysoką stopę zwrotu.

Czytaj więcej »