co oznacza udział w nieruchomości

Co oznacza udział w nieruchomości wspólnej? Czy zakup udziału to dobry pomysł?

Co oznacza udział w nieruchomości? Czy podział własności pomiędzy inwestorami to dobry pomysł na osiągnięcie sukcesu na rynku nieruchomości? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak wygląda to w praktyce.

Spis treści

Co to jest udział w nieruchomości?

Udział w nieruchomości to forma posiadania części nieruchomości z innymi osobami. Osoby te mogą mieć udział w nieruchomości na różnych zasadach, np. dzielić ją na równe części lub przypisując sobie różne proporcje. 

Właściciele udziału w nieruchomości zazwyczaj wspólnie zarządzają nią i ponoszą koszty związane z jej użytkowaniem. 

Przykładami nieruchomości, w których występuje udział, są:

  • Nieruchomości spółdzielcze
  • Lokalowe wspólnoty mieszkaniowe
  • Działki będące przedmiotem dziedziczenia

Udział daje możliwość posiadania jej części bez konieczności ponoszenia kosztów kupna całej nieruchomości. Z drugiej strony, wymaga to uzgodnień i porozumienia z pozostałymi właścicielami udziałów w kwestiach decyzyjnych dotyczących zarządzania nieruchomością. 

Współwłasność nieruchomości – Definicja prawna

Dokładną definicję pojęcia dokładnie opisuje Dziennik Ustaw. Chodzi o Art. 3. – [Udziały w nieruchomości wspólnej] – Własność lokali, Dz.U.2021.1048 t.j.:

„W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali”.

„Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

co oznacza udział w nieruchomości

Co daje udział we współwłasności nieruchomości?

Współwłasność jest określona jako sytuacja prawna, w której co najmniej dwie osoby posiadają wspólne prawo do danej nieruchomości. Współwłaściciele mają równorzędne prawa do korzystania z nieruchomości oraz do zarządzania nią. Każdy ze współwłaścicieli ma udział w nieruchomości, który może być określony procentowo lub w formie części idealnej.

Czy warto kupić udział w nieruchomości wspólnej?

Decyzja o zakupie udziału w nieruchomości wspólnej zależy od wielu czynników i powinna być dokładnie przemyślana. Oto kilka ważnych czynników, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji:

  1. Koszty i korzyści: Należy ocenić, jakie korzyści i jakie koszty będą wiązały się z posiadaniem udziału w nieruchomości wspólnej. Na przykład, jeśli nieruchomość generuje dochody z wynajmu, można oczekiwać regularnych wpływów z tytułu czynszu. Z drugiej strony, będą również koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością, takie jak remonty czy podatki.
  2. Współpraca między współwłaścicielami: W przypadku nieruchomości wspólnej istotne jest, aby istniało dobre porozumienie i harmonia między współwłaścicielami. Wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie ewentualnych sporów może być trudne, jeśli nie ma wzajemnego zrozumienia i dobrych relacji. Warto dokładnie zastanowić się, czy jesteś gotowy na współpracę z innymi właścicielami.
  3. Ryzyko inwestycyjne: Nieruchomości mogą być podatne na wahania rynkowe. Przed zakupem udziału w nieruchomości wspólnej należy ocenić perspektywy rynkowe i potencjalne ryzyko związane z daną nieruchomością. Należy również wziąć pod uwagę perspektywę wzrostu wartości nieruchomości w przyszłości.
  4. Warunki umowy i regulacje prawne: Przed zakupem udziału w nieruchomości wspólnej, ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy i regulacjami prawymi dotyczącymi współwłasności. Warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć prawa i obowiązki wynikające z posiadania udziału w nieruchomości wspólnej.

Warto również zwrócić uwagę na osobiste preferencje, cele finansowe i sytuację życiową. Zakup udziału w nieruchomości wspólnej może być korzystny, jeśli jesteś gotów na współpracę z innymi właścicielami i widzisz potencjał inwestycyjny w danej nieruchomości. Jednak należy pamiętać, że współwłasność nieruchomości może być skomplikowana i wymagać kompromisów oraz wspólnego zarządzania.

Co to znaczy udział we własności?

Współwłasność nieruchomości jest uregulowana przepisami prawa cywilnego, w szczególności przez Kodeks cywilny. Właściciele wspólnie ponoszą obowiązki dotyczące utrzymania nieruchomości, takie jak koszty remontów, podatków czy opłat za media. 

Decyzje dotyczące nieruchomości muszą być podejmowane przez współwłaścicieli wspólnie, co oznacza, że ​​ich zgoda jest niezbędna w przypadku większości działań związanych z nieruchomością, takich jak sprzedaż, najem, nadanie innym prawom użytkowania czy zmiany w sposobie korzystania z nieruchomości.

Jak liczy się udział?

Tutaj ponownie wrócimy do Dziennika Ustaw:

„Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi”.

„Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal”.

Jaka jest różnica między właścicielem a współwłaścicielem nieruchomości?

Różnica między właścicielem a współwłaścicielem nieruchomości polega na stopniu posiadania i kontroli nad daną nieruchomością. Oto podstawowe różnice:

  1. Właściciel: Właściciel nieruchomości posiada pełne i ekskluzywne prawo do danej nieruchomości. Jest to osoba, która ma prawo używać, zarządzać, dysponować, a nawet zbyć nieruchomość według swojego uznania. Właściciel ma absolutne prawo do korzystania z nieruchomości, podejmowania decyzji dotyczących jej użytkowania, przeprowadzania remontów czy wynajmu.
  2. Współwłaściciel: Współwłaściciel nieruchomości jest jednym z co najmniej dwóch właścicieli, którzy posiadają równorzędne prawa do danej nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma udział we własności, który może być wyrażony procentowo lub jako część idealna. Współwłaściciele mają wspólne prawo do korzystania z nieruchomości oraz podejmowania decyzji dotyczących jej zarządzania. Współwłaściciele muszą wspólnie podejmować decyzje dotyczące sprzedaży, najmu, remontów i innych kwestii związanych z nieruchomością.

Udział we współwłasności nieruchomości – Podsumowanie

Kupując udział we własności na rynku nieruchomości, warto pamiętać, że opcja ta wiąże się z licznymi korzyściami, ale i ograniczeniami. To od wysokości udziałów zależy stopień zaangażowania, inwestycji, ale i zysków, które nieruchomość może wygenerować. Warto przed podjęciem takiej decyzji dokładnie określić warunki umowy w tym wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, określenie zobowiązań dotyczących zapłaty podatku od nieruchomości, określenie prawa własności czy zapisanie warunków sprzedaży nieruchomości. Dopiero wtedy można oczekiwać, że podział udziału w inwestycji stanie się źródłem dochodu, a nie problemów.

Jeśli zamierzasz zainwestować w nieruchomość z innym inwestorem i chcesz zwiększyć szansę powodzenia inwestycji, to zapraszam Cię na bezpłatne spotkanie pt.: Jak w czasie kryzysu inwestować w najem, osiągając 2x wyższą rentowność. Kliknij link i zapisz się na spotkanie: https://www.dobregonajmu.pl/

błędy początkującego inwestora

Pobierz ebooka, uniknij błędów!

Może to też Cię zainteresuje

Przeczytaj nasze najnowsze wpisy blogowe poświęcone sztuce skutecznego zarabiania na wynajmie w Warszawie!
Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych

Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku?

Każdy inwestor powinien myśleć o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Gdzie więc szukać alternatywy dla ulokowania kapitału? Dobrym pomysłem będą m.in. nieruchomości a przede wszystkim tzw. gotowce inwestycyjne. W 2024 roku ten trend zyskał jeszcze większą dynamikę, zwłaszcza w kontekście rosnących cen nieruchomości i zapotrzebowania na wynajem. Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Czytaj więcej »
jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny

Jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny?

Niestety, nie każdy inwestor posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i czas, aby aktywnie i z sukcesami wynajdować okazje na rynku nieruchomości oraz skutecznie w nie inwestować. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwość lokowania kapitału w tzw. gotowcach inwestycyjnych oraz korzystanie z pomocy firm zajmujących się zarządzaniem wynajmem.
Jesteś jedną z takich osób? Sprawdź, jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny, który przyniesie Ci wysoką stopę zwrotu.

Czytaj więcej »