Ostatnio na blogu:
gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości w 2023 roku?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej i dlaczego jest ważne? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, często nazywane po prostu świadectwem energetycznym, to dokument, który dostarcza informacje na temat efektywności energetycznej budynku lub jego części. Jest to istotne narzędzie w dzisiejszych czasach, szczególnie w kontekście zwiększającej się świadomości ekologicznej i konieczności oszczędzania energii. W tym artykule dowiesz się, gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, dlaczego jest to istotne, i jakie korzyści przynosi posiadanie tego dokumentu.

Spis treści

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – Kto powinien się nim zainteresować?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości lub planujesz kupić, lub wynająć budynek, to wiedza na temat świadectwa charakterystyki energetycznej jest niezbędna. Dzięki temu artykułowi dowiesz się, co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej, jakie ma znaczenie i jakie są jego konsekwencje. Będziesz także wiedział, gdzie i jak możesz uzyskać ten ważny dokument.

Ponadto 2023 rok przynosi pewne zmiany w związku z wymaganiami dotyczącymi świadectw charakterystyki energetycznej budynków, więc warto być na bieżąco. W artykule tym omówimy te zmiany i ich wpływ na właścicieli nieruchomości oraz osoby zainteresowane zakupem lub wynajmem budynków.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane także świadectwem energetycznym, to dokument zawierający informacje na temat efektywności energetycznej budynku lub jego części. Jest to narzędzie, które dostarcza informacji na temat zużycia energii w danym budynku oraz emisji dwutlenku węgla związanej z jego użytkowaniem.

Świadectwo to jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie budynków i pomaga potencjalnym nabywcom, lub najemcom ocenić, jakie będą koszty związane z eksploatacją nieruchomości pod względem zużycia energii. Jest to także istotne narzędzie w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, ponieważ promuje oszczędzanie energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej

Kiedy dokument jest wymagany?

Kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego? Poniżej znajdziesz konkretne przykłady. Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy:

 • Inwestorów indywidualnych
 • Domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem
 • Budynków wybudowanych przed 2009 rokiem 
 • Każdego, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane gdy:

Zgodnie z komunikatem resortu rozwoju świadectwo energetyczne nie jest obowiązkowe w każdym przypadku. Nie dotyczy ono właścicielu budynków lub lokali, które będą wykorzystywane na własny użytek. Dotyczy to również osób, które nie zamierzają ich sprzedawać ani wynajmować.

UWAGA!

Świadectwo energetyczne musi być jednak sporządzone, gdy właściciel przewiduje, że część budynku lub lokalu będzie sprzedawana, lub wynajmowana.

Dlaczego certyfikat energetyczny jest tak ważny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest istotne z kilku powodów. Oto kilka głównych powodów, dla których warto je posiadać:

Informacje o efektywności energetycznej

Świadectwo dostarcza szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej budynku. Dzięki temu można ocenić, jakie będą koszty związane z użytkowaniem nieruchomości i czy warto podjąć kroki w celu poprawy jej efektywności energetycznej.

Pomoc w podejmowaniu decyzji

Posiadanie świadectwa energetycznego pomaga nabywcom lub najemcom dokonywać świadomych wyborów. Mogą porównać różne nieruchomości pod kątem zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Promowanie oszczędności

Świadectwo energetyczne może zachęcać do podejmowania działań mających na celu oszczędność energii, co jest korzystne dla środowiska naturalnego i portfela właściciela lub najemcy.

Zgodność z przepisami

W wielu krajach świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Brak tego dokumentu może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi.

Wspieranie walki ze zmianami klimatycznymi

Poprawa efektywności energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatycznymi. Świadectwo energetyczne promuje świadome zarządzanie energią.

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej można uzyskać od uprawnionych specjalistów lub firm zajmujących się sporządzaniem takich dokumentów. Warto wybrać rzetelnego specjalistę, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie oceny efektywności energetycznej budynków.

Aby znaleźć osobę lub firmę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, można skorzystać z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Rejestr ten zawiera informacje o osobach uprawnionych do sporządzania świadectw oraz o samych budynkach.

Kto ma uprawnienia do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej jest procesem, który może być wykonywany tylko przez osoby uprawnione do tego celu. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nadawane są w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie oceny efektywności energetycznej budynków. Jest to istotne, aby zapewnić wiarygodność i dokładność takich dokumentów.

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości?

Zgodnie z Art. 17 u.c.e.b. świadectwo może być wydane przez osobę, która:

 • Ma zdolność do czynności prawnych.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
 • Ukończyła studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.
 • Lub ukończyła studia wyższe inne niż wymienione wyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.
 • Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego).

Jakie zmiany wprowadza rok 2023 w kwestii świadectw energetycznych?

Rok 2023 przynosi pewne istotne zmiany w związku z wymaganiami dotyczącymi świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jedną z głównych zmian jest nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadza nowe przepisy dotyczące sporządzania, przechowywania i udostępniania tych dokumentów.

gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej

Jak przebiega proces wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Proces uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje kilka kroków. Oto ogólny przebieg tego procesu:

Krok 1: Skontaktuj się z uprawnionym specjalistą

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z osobą lub firmą uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Możesz znaleźć takiego specjalistę w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Krok 2: Umów inspekcję budynku

Po skontaktowaniu się z uprawnionym specjalistą umów się na inspekcję budynku. Specjalista oceni efektywność energetyczną budynku, zbierając niezbędne dane.

Krok 3: Sporządzenie świadectwa

Na podstawie zebranych danych specjalista sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten będzie zawierał informacje o zużyciu energii budynku oraz jego klasę energetyczną.

Krok 4: Wydanie świadectwa

Po sporządzeniu świadectwa, specjalista wyda dokument w formie papierowej lub elektronicznej. Będziesz mógł go użyć przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Krok 5: Przechowywanie świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być przechowywane przez właściciela nieruchomości i dostępne dla potencjalnych nabywców lub najemców. Brak tego dokumentu może prowadzić do problemów prawnych.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, jego lokalizacja i skomplikowanie procesu oceny efektywności energetycznej. 

Średnie koszty sporządzenia dokumentu to:

 • Mieszkanie – od 300 do 700 zł
 • Dom – od 600 do 1500 zł

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy wynajmie mieszkania?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy wynajmie mieszkania. Jest to ważny dokument, który pomaga najemcom ocenić, ile będą płacić za energię podczas użytkowania nieruchomości. Właściciele mieszkań muszą dostarczyć kopię świadectwa najemcom przed podpisaniem umowy najmu.

Kara za brak świadectwa energetycznego

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może skutkować karą finansową. Wysokość kary może różnić się w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju czy regionie. Za brak świadectwa energetycznego dla nowo wybudowanego budynku może grozić grzywna do nawet 5000 zł.

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej – Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to istotny dokument, który ma znaczenie zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla osób zainteresowanych zakupem lub wynajmem budynków. Dostarcza on informacje na temat efektywności energetycznej i kosztów eksploatacji nieruchomości, promując oszczędność energii i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Warto pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej to nie tylko wymóg prawny, ale także narzędzie wspierające oszczędzanie energii i ochronę środowiska naturalnego. Dlatego każdy właściciel nieruchomości powinien zadbać o jego posiadanie i dostępność dla potencjalnych nabywców lub najemców.

Obserwuj nas na:
błędy początkującego inwestora

Pobierz ebooka, uniknij błędów!

Może to też Cię zainteresuje

Przeczytaj nasze najnowsze wpisy blogowe poświęcone sztuce skutecznego zarabiania na wynajmie w Warszawie!