Lokatorzy pytający właściciela nieruchomości o ile można podwyższyć czynsz najmu

O ile można podwyższyć czynsz najmu lokalu? Czy są ograniczenia?

Wynajem mieszkań to biznes, który przede wszystkim ma się opłacać właścicielowi mieszkania. W związku z tym czasem może zdarzyć się, że konieczne będzie podwyższenie wysokości czynszu – np. w konsekwencji rosnącej inflacji. O ile więc można podwyższyć czynsz najmu lokalu? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Spis treści

Najważniejsze informacje

  1. Podniesienie czynszu najmu jest ustalone prawnie i nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
  2. Właściciel może podwyższyć czynsz tylko wtedy gdy jest to zawarte w umowie. 
  3. Najemca może w pewnych warunkach wymagać uzasadnienia podniesienia ceny.
  4. Jeśli chcesz sprawnie zarządzać najmem nieruchomości, skorzystaj z pomocy fachowców. 

Czy właściciel może podnieść czynsz?

Inwestując w mieszkania na wynajem, masz prawo do podniesienia czynszu, ale musisz to zrobić zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu i przepisami prawa. Jeśli chcesz podnieść czynsz, musisz poinformować najemcę o planowanej podwyżce czynszu z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem. W pewnych przypadkach musisz także uzasadnić podwyżkę, na przykład wskazując na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości.

O ile można podwyższyć czynsz najmu lokalu?

Zasadniczo, wzrost czynszu najmu mieszkania nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Jest to wynik mnożenia metrażu mieszkania przez koszt odtworzenia jednego metra kwadratowego. Oczywiście, tak jak wszędzie również tu istnieją wyjątki od tej reguły.

Możliwe jest zwiększenie czynszu najmu mieszkania, kiedy właściciel nie osiąga dochodów z czynszu lub innych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania na poziomie pokrywającym koszty utrzymania nieruchomości. 

Ponadto właściciel może oczekiwać podwyżki czynszu za wynajem mieszkania, jeśli obecny czynsz lub opłaty nie zapewniają wystarczającego zwrotu inwestycji – gdy zwrot inwestycji nie przekracza 1,5% rocznie kosztów związanych z budową lub zakupem nieruchomości. 

Innym wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel nie uzyskuje zwrotu 10% nakładów poniesionych na remont, który zwiększył wartość nieruchomości.

Maksymalna możliwa podwyżka czynszu najmu mieszkania

Maksymalne kwoty możliwej podwyżki zostały określone w art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Mają one na celu ochronę najemców przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu. Maciej Gołębiewski
CEO Dobrego Najmu

Kiedy zmiana czynszu może być konieczna? – wskaźnik inflacji itp.

Zmiana czynszu może być konieczna, gdy koszty utrzymania nieruchomości wzrosną. Może to być spowodowane wzrostem cen energii, podatków lokalnych, kosztów remontu lub wskaźnika inflacji. Takie podwyżki, zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, nie mogą jednak odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.

Aby dostosować czynsz do inflacji, korzysta się z rocznego wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ten wskaźnik jest publikowany corocznie w drugiej połowie stycznia. 

Podwyżka czynszu jest możliwa również gdy właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk.

Jak dokonać korekty czynszu z uwzględnieniem inflacji? 

Wynajmujący musi przemnożyć obecny czynsz najmu przez ten wskaźnik. Następnie właściciel ma obowiązek poinformować najemców o wzroście czynszu, podając nową kwotę opłaty.

Zdjęcie ładnego mieszkania, którego właściciel zastanawia się o ile można podwyższyć czynsz najmu

Umowa okazjonalnego najmu mieszkania a podwyżka

W przypadku najmu okazjonalnego podwyżka czynszu jest również możliwa, ale także musi być jasno określona w umowie. Właściciel musi poinformować najemcę o planowanej podwyżce czynszu z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem.

Jak dokonać podwyżki czynszu? – aneks do umowy najmu

Podwyżka czynszu wymaga sporządzenia aneksu do umowy najmu, który musi być podpisany przez obie strony. Aneks ten powinien określać nową wysokość czynszu i datę, od której będzie obowiązywać. Jest to ważne, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów między właścicielem a najemcą.

Jak uzasadnić podwyżkę? – waloryzacja czynszu

Podwyżka czynszu nie musi być uzasadniona. Jednak lokator ma prawo pisemnie zażądać uzasadnienia podwyżki, gdy w jej wyniku „wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy, albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu”. W takiej sytuacji właściciel lokalu ma obowiązek udzielenia pisemnego wyjaśnienia oraz przedstawienia kalkulacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Porada od Dobrego Najmu

Wynajmująca strona powinna pomnożyć aktualną opłatę najmu przez ten współczynnik. Potem właściciel musi zawiadomić lokatorów o zwiększeniu opłaty, podając nową kwotę czynszu.

Podniesienie czynszu a wypowiedzenie umowy przez najemcę

Jeśli najemca nie zgadza się na podwyżkę czynszu, ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Wypowiedzenie to musi być jednak dokonane zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Najemca musi pamiętać, że wypowiedzenie umowy najmu wymaga zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Skorzystaj z pomocy specjalistów – Dobrego Najmu

Jeśli masz wątpliwości dotyczące podwyżki czynszu, skonsultuj się ze specjalistą. Firmy takie jak Dobry Najem mogą pomóc Ci zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako najemcy. Specjaliści od najmu są dobrze zaznajomieni z przepisami prawa dotyczącymi najmu i mogą pomóc Ci zrozumieć, jakie są Twoje prawa i obowiązki.

Porada od Dobrego Najmu

Jeśli planujesz zakup mieszkania pod inwestycję, możesz również skorzystać z pomocy naszej firmy. Pomaga Klientom znaleźć odpowiednie mieszkania, które będzie atrakcyjne na potencjalnych najemców. Dzięki temu zmaksymalizujesz swoje potencjalne zyski.

Podsumowanie

Podwyżka czynszu jest możliwa, ale musi być dokonana zgodnie z prawem i warunkami umowy najmu. Jeśli dalej masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą. 

Pamiętaj:

  • Informacje o możliwej podwyżce muszą być zawarte w umowie
  • Istnieją maksymalne kwoty podwyżki czynszu
  • W wyjątkowych przypadkach należy uzasadnić podwyżkę przed najemcą

Chcesz zacząć skutecznie inwestować w nieruchomości bez problemów z najmem? Na pewno zainteresuje Cię oferta naszej firmy Dobrego Najmu. Specjalizujemy się w maksymalizowaniu zysków z inwestycji dla naszych Klientów oraz minimalizowaniu ich problemów. 

błędy początkującego inwestora

Pobierz ebooka, uniknij błędów!

Może to też Cię zainteresuje

Przeczytaj nasze najnowsze wpisy blogowe poświęcone sztuce skutecznego zarabiania na wynajmie w Warszawie!